Category: ویدئوها

اجرای زیبای دختران ایرانی برای نشان دادن هر چه بیشتر همبستگی با زنان و دختران داخل کشور که برای احقاق حقوق از دست رفته خود و مبارزه با ظلم و ستم و حجاب اجباری

نگاهی به مسجد،امامزاده و کتابخانه در ایران – سخنرانی آقای منوچهر شفایی

یکی از راههای بررسی رشد جامعه بر اساس تعداد کتابخانه و کتابخوانها و میزان هزینه های دولت در زمینه ی آموزش و اطلاعات عمومی می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از بودجهای تربیتی و آموزشی کشور را به مدیریت، ساخت و احداث مراکز مذهبی و ترویج آن اختصاص می دهد.(هم چون مساجد، حوزه …

ادامه‌ی مطلب

سخنرانی در خصوص حق آزادی بیان اندیشه

آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌ عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است. آزادی بیان معیاری اساسی برای …

ادامه‌ی مطلب

  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/bashariyat/radio.mp3
  • رادیو بشریت
  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/station_02/radio.mp3
  • رادیو بشریت ایستگاه رادیویی کمیته ها