نگاهی به مسجد،امامزاده و کتابخانه در ایران – سخنرانی آقای منوچهر شفایی

یکی از راههای بررسی رشد جامعه بر اساس تعداد کتابخانه و کتابخوانها و میزان هزینه های دولت در زمینه ی آموزش و اطلاعات عمومی می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از بودجهای تربیتی و آموزشی کشور را به مدیریت، ساخت و احداث مراکز مذهبی و ترویج آن اختصاص می دهد.(هم چون مساجد، حوزه های علمیه، امام زاده ها،اماکن متبرکه، حسینیه و فاطمیه و …) در شرایطی که نیاز جامعه به آگاهی در خصوص حقوق ذاتی و حقوق شهروندی می باشد. در این خصوص به نظر رسید که با مقایسه ی اماکن مذهبی و آموزشی شاید بتوان به نتایجی رسید. منوچهر شفایی -پژوهشگر و فعال حقوق بشر- در جلسه ی ویژه ی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به موضوع کتابخانه، مساجد و امام زاده پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/bashariyat/radio.mp3
  • رادیو بشریت
  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/station_02/radio.mp3
  • رادیو بشریت ایستگاه رادیویی کمیته ها