معرفی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و گفتگو در خصوص حقوق بشر در مصاحبه با فصل مشترک

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/bashariyat/radio.mp3
  • رادیو بشریت
  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/station_02/radio.mp3
  • رادیو بشریت ایستگاه رادیویی کمیته ها