اجرای زیبای دختران ایرانی برای نشان دادن هر چه بیشتر همبستگی با زنان و دختران داخل کشور که برای احقاق حقوق از دست رفته خود و مبارزه با ظلم و ستم و حجاب اجباری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/bashariyat/radio.mp3
  • رادیو بشریت
  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/station_02/radio.mp3
  • رادیو بشریت ایستگاه رادیویی کمیته ها