منوچهر شفایی

Author's posts

سخنرانی با موضوع حقمان را فراموش نکنیم

گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان جمعه ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون با مدیریت بهنام شیر محمدی برگزار گردید سخنرانان عبارتند از۱) شروع جلسه: بهنام شیر محمدی، ۲) سید سعید …

ادامه‌ی مطلب

حق اعتراض

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان جمعه ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون با مدیریت بهنام شیر محمدی برگزار گردید سخنرانان عبارتند از۱) شروع جلسه: بهنام شیر محمدی، ۲) سید سعید …

ادامه‌ی مطلب

  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/bashariyat/radio.mp3
  • رادیو بشریت
  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/station_02/radio.mp3
  • رادیو بشریت ایستگاه رادیویی کمیته ها