اکتبر 2022 archive

سخنرانی در خصوص حق آزادی بیان اندیشه

آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌ عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است. آزادی بیان معیاری اساسی برای …

ادامه‌ی مطلب

معرفی منشور حقوق بشر و کنوانسیون های آن در مصاحبه فصل مشترک

معرفی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و گفتگو در خصوص حقوق بشر در مصاحبه با فصل مشترک

  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/bashariyat/radio.mp3
  • رادیو بشریت
  • https://ns1.bashariyat24.de/listen/station_02/radio.mp3
  • رادیو بشریت ایستگاه رادیویی کمیته ها